Themelimi dhe historia e shkurt e Bashkësisë Islame Solothurn 

 
Bashkësia Islame Solothurn është formuar në vitin 1995. 
 
Duke pas parasysh nevojën që edhe komuniteti Shqiptar të ketë Bashkësi Islame ( Xhami), u mor iniciativa për themelimin e sajë. 
 
Ishte një grup shumë i vogël por i begatshëm. 
 
Para vitit 1995 egzistonte një vendfalje  për faljen e Teravive dhe Xhumasë në Riedholz një Fshat afër Solothurnit. 
 
Duke e parë interesimin e bashkëkombasve me 14.05.1995 është bërë themelimi i Bashkësis Islame Solothurn me seli në Langendorfstrasse 2k Langendorf. 
 
Aktivitetet dhe Anëtarët me kalimin e viteve shtoheshin. Për këtë u paraqitet nevoja për një vend më të përshtatshëm. Për këtë u formua një grup punues si ndihmës i Kryesisë për të kërkuar dhe gjetur një Objekt për këtë qëllim. 
 
Më datë 06.07.2017 arritëm që të nënshkruajm Kontratën për blerjen e Xhamisë. 
 
Kjo na mundësoi që të kemi Aktivitete më të shumëllojshëme dhe të begata jo vetëm për Burra por edhe për Gra dhe Fëmijë. 
 
Bashkësia Islame Solothurn e ka selin e vetë tash në Widistrasse 15, 4528 Zuchwil.

 


 

Jugendforum / Forumi rinor   

 

Forumi Rinor i Bashkësisë Islame Solothurn (FR-BISO) u formua ne vitin 2012 në lokalet e Xhamijës së vjetër në Langendorf. Në takimin formues ishin rreth 20 persona të pranishëm.

 

FR-BISO vepron në kuadër të Bashkësisë Islame Solothurn por posedon statutet dhe Kryesi në vete. 

 

Antarsimi në FR-BISO kushton CHF 60.- në vit, 

për nxënsit (Lernende) 30.-.

 

FR-BISO ngrit vlera fetare morale dhe kombëtare.

FR-BISO dhe anëtarët e saj në shoqëri janë synonim për vlera të larta morale, dhe intelektuale si në regjion por edhe Më gjërë. 

 

Qëllimet e FR-BISO:

 • Është gjithmon në dispozicion të Bashkësisë Islame Solothurn (Xhamijës)
 • Sjell kuadro të reja të kualifikuar për të ardhmën Bashkësisë Islame Solothurn
 • Takimi dhe njohja e të rinjëve të Solothurnit me rrethinë
 • Ndihëma e ndërsjellt në ngritjen e tyre intelektuale 
 • Formimi i një rinie me baza të shëndosha larg Alkoholit, Drogës, Prostitucionit, Kriminalitetit
 • Kjo rini të jetë motor për zhvillime pozitive në shoqëri në përgjithësi e në pjesën e popullatës Shqiptare në veçanti
 • Rinia të jetë faktor stabilizues për mardhëniet me të moshuarit dhe edukator për moshat e reja (fëmijët)

Aktivitetet:

 • Takime të rregullta
 • Ligjerata nga Hoxha me tema aktuale
 • Bisedime të lira
 • Prezentime të ndryshme nga antarët e forumit
 • Informata nga Kryesia
 • Organizimi i turnirit tradicional në futboll të vogël.
 • Organizime Sportive, dhe lojrave te ndryshme (pikado, Playstation etc.)
 • Organizimi shëtitjeve dhe vizitave të ndryshme 
 • Percjellja të lojrave futbollistike (me ushqim)
 • Organizim i iftareve dhe syfyrave në muajin e Ramazanit

Islamstunde

 

Es-Selamu Alejkum liebe Eltern

 

Unser Frauenverein bietet einen deutschsprachigen Spiel- und Lernnachmittag für Kinder an.

 

Die Kinder erhalten die Gelegenheit sich ein Basiswissen über den Islam anzueignen das einerseits ihrem Entwicklungsstand entspricht und anderseits an ihre Lebenswelt orientiert.

 

Das Speil- und Lernnachmittag findet jeweils, wie folgt, am Mittwoch in unsere Moschee statt.

 

     Kinder der 1. und 2. Klasse: 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr

     Kinder der 3. und 4. Klasse: 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr

 

 

Leider haben wir nicht die Möglichkeit alle Materialien (Bücher, Kopien, Bastelmaterial etc.) kostenlos anzubieten, weshalb wir auf Ihren finanziellen Beitrag von 10.- CHF pro Kind pro Jahr angewiesen sind. 

(Falls Ihnen die finanziellen Mittel für diese Kosten fehlen, bitten wir Sie sich an uns zu wenden)

 

Die Freude Ihres Kindes steht für uns im Mittelpunkt!

 

Kontakt:

Nimete Kamberi

Tel.: +41 76 404 03 82

Nimete.kamberi@hotmail.com


Frauenforum / 
Forumi i gruas

 

Das Frauenforum innerhalb der albanisch islamischen Gemeinschaft besteht seit 2015.

Das Frauenforum erweitert seine Arbeit auf verschiedene Aktivitäten und bemüht sich, den muslimischen Schwestern so nahe wie möglich zu sein.

 

Forumi i gruas në kuadër të Bashkësis Islame Solothurn funksionon që nga viti 2015

Forumi i gruas shtrin punën e vet në aktivitete të ndryshme, duke u munduar që të gjindet sa më afër motrave muslimane.

 

Aktivitetet:

 • Kursi i Kuranit
 • Ekskurzione për Anëtaret
 • Organizimi i tribunave
 • Asistenc shpirtërore